Pjecer og vejledning

Når nogen dør

Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.


Denne pjece er skrevet som en hjælp til pårørende. En hjælp til at komme lettest muligt igennem det praktiske og til at give plads til det, der er vigtigst at tage en fredelig og god afsked med et familiemedlem eller en nær ven. 
Ligeledes kan pjecen være en hjælp for dem, der ønsker at forberede sig bedst muligt, inden livet slutter.


Pjecen er udgivet af foreningen Danske Bedemænd, hvis medlemmer varetager 60 procent af alle begravelser i Danmark.
 De cirka 245 medlemmer er underlagt foreningens etiske og faglige regler og tilknyttet et klageudvalg og en garantifond. Foreningens sekretariat hjælper gerne med at løse problemer i forbindelse med dødsfald og besvarer spørgsmål om bedemandens arbejde.

Bestil pjecen "Når nogen dør"
Download "Når nogen dør" som PDF 

  

 


Min sidste vilje

'Min sidste vilje' giver mulighed for at udforme en skriftlig erklæring, som fortæller, hvad man ønsker i forbindelse med sin begravelse.

'Min sidste vilje' er en fortrykt formular, som man kan bestille her, eller få udleveret ved at henvende sig til os.

Man kan også udfylde 'Min sidste vilje' her på siden, udskrive den og skrive den under. Tryk her for at udfylde 'Min sidste vilje' 
('Min sidste vilje' skal foreligge med original underskrift for at være gyldig)

Download "Min sidste vilje" som PDF - 170 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnebogen 'Hvor går man hen når man går bort'

Børnene Tut og Tobias har mistet deres onkel, og bogen handler om de tanker, børnene gør sig omkring hans død. Hvor er han henne? Og hvad betyder det at stille træskoene?

Det er vigtigt, men svært at tale om døden. 'Hvor går man hen når man går bort' kan ved fælles læsning eller højtlæsning være med til at sætte ord på det at miste et familiemedlem eller en ven og give stof til samtale mellem børn og voksne.

'Hvor går man hen når man går bort' er skrevet af Aage Brandt med tegninger af Palle Bregnhøj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elysium Begravelsesopsparing

Bedemænd, der er medlem af Danske Bedemænd, kan tilbyde en opsparingsordning, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Med opsparingsordningen, som er godkendt af SKAT og Erhvervsministeriet, kan man selv tilrettelægge, hvordan ens begravelse/bisættelse skal foregå, uden at skulle belaste sine efterladte med udgifter hertil.

Der kan maksimalt indskydes kr. 35.000,-

Opsparingen i Elysium sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. hjemmehjælp, huslejetilskud og andre offentlige ydelser. Elysium administreres af Danske Bedemænd.

Ønsker du at høre mere om mulighederne ved en formålsbestemt opsparing gennem Elysium, kan informationsmateriale og indmeldelsesblanket fås hos os.

Besøg Elysium Begravelsesopsparings hjemmeside og få svar på alle spørgsmål.
 Se Elysiums Begravelsesopsparings vedtægter her