Kvalificeret svar og hjælp

Vi yder saglig og relevant rådgivning og vejledning for pårørende.

  • Vi er behjælpelige med at forestå alle praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtideligheden (kirkelig eller ikke-kirkelig).
  • Vi orienterer om alle de omkostninger, der vil være forbundet med højtideligheden.
  • Vi er behjælpelige med henvendelse til alle offentlige myndigheder, afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndighed og ansøgning om begravelseshjælp.
  • Vi indgår aftale med præst, kirkegård og/eller krematorium, fagforening, sygeforsikring, gruppelivsforsikring og livsforsikring.
  • Vi hjælper med udformning af dødsannonce og indrykning i aviser, klargøring af kiste, ligtøj, urne, transport med rustvogn, bestilling af kistedekoration, blomster og trykte salmer.

Få overblik over bedemandens ydelser.

Klik her for prisoplysning